• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vaším kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Tréneri v škole
    • Naša škola uspela v programe "Tréneri v škole". Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.
    • Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
    • Aj vďaka tomuto projektu máme na škole asistentky učiteľa, špeciálnu pedagogičku a šk. psychologičku.
    • Spolu múdrejší 3
    • Našu školu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“. Bude sa realizovať v priebehu mesiacov január až jún 2022.
    • Modernejšia škola
    • Naša škola uspela v projekte "MODERNEJŚIA ŠKOLA" vyhlásenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
    • Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup k vzdelávaniu
    • Pridaj sa k nám!!!
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Vestibul ZŠ 2. stupeň
    • Chodba 2. poschodia ZŠ
    • Šatne 2. stupeň
    • Šatne 1. stupeň
    • Počítačová učebňa č. 1
    • Počítačová učebňa 1. stupeň
    • Nástenka 2. stupeň
    • Školská jedáleň
    • Veľká telocvičňa
    • Malá telocvičňa
    • Fyzikálna učebňa
    • Učebňa techniky
    • Učebňa hudobnej výchovy
    • Biologická učebňa
    • Knižnica pre žiakov
    • Čitáreň pre žiakov
    • Naše úspechy
    • Trieda 1. stupeň
    • Miestnosť pre voľnočasové aktivity žiakov 1. stupňa
    • Kuchynka na 1. stupni
    • Oznam
     • Oznam

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 30.6.2022 (t.j. štvrtok) bude ŠKD v prevádzke od 5:45 hod. do 7:45 hod.. V popoludňajších hodinách nebude ŠKD v prevádzke!!! V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

    • Súťaž "Čo šepká les"
     • Súťaž "Čo šepká les"

      Dňa 21. júna 2022 sa vo Svätom Antone konal 10. ročník prírodovednej súťaže "Čo šepká les" pre žiakov z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Zlaté Moravce.Žiaci si preverili svoje vedomosti vo vedomostnom teste, poznávaní poľovných psov, zvukov a stôp zvierat, poznávaní druhov zvierat, ale zručnosti ukázali aj pri sadení stromčeka, zhotovení vtáčej búdky a streľbe na laserovej strelnici.Našu školu reprezentovalo družstvo piatakov v zložení Jakub Ďurík, Rudolf Matejov a Šimon Sekula. Spomedzi všetkých 15-tich zúčastnených škôl sa našim chlapcom podarilo obsadiť veľmi dobré 8.miesto.Chlapcom blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy.

     • „Tréneri v škole“ - projekt

      Naša škola uspela v programe „Tréneri v škole“. Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl. Program "Tréneri v škole" je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou MŠVVaŠ SR.

     • Učebňa lesnej pedagogiky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Učebňa lesnej pedagogiky.

      Školský rok sa už blíži ku koncu, no my štvrtáci sme si ho ešte spestrili návštevou Lesného závodu v Žarnovici. Čakalo na nás vzdelávanie hrou s lesnými pedagógmi. Vyskúšali sme rezanie dreva, streľbu na terč, hľadanie ukrytých zvierat v lese, spoznávali sme ich stopy a ich kožušiny. Poskladať sme mohli puzzle zvieracie rodinky, dozvedeli sme sa, ktorému stromu rastú šišky dohora, prechádzali sme sa po lesnom chodníku. To nie je všetko, zahrali sme sa na kolobeh života lesných 🌲🌲🌲. Bolo to veľmi zaujímavé. V budúcom školskom roku sa lesní pedagógovia tešia na žiakov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové...

  • Partneri

  •       PRIDAJ SA K NÁM !!!

   Zakladna_skola_(1).mp4

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 4. 7. 2022
  • Jedálny lístok

   • Pondelok04. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Utorok05. 07.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5947764
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
   • zskralazc@zskralazc.sk
   • zskralazc@zskralazc.sk
   • zskralazc@zskralazc.sk
   • Riaditeľka školy: 0911 467 945 Sekretariát: 045/ 681 38 40 Zástupkyňa školy pre I. stupeň: 0911 467 946 Zástupkyňa školy pre II. stupeň: 0911 467 947 Školská jedáleň: 0911 966 262 Účtovníčka: 045/ 672 01 71 ekonomka@zskralazc.sk
   • Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica 966 81 Žarnovica Slovakia
   • zskralazc@zskralazc.sk
   • 37831852
   • 2021639323
   • Telefón: 0911 966 262 email: jedalen@zskralazc.sk
  • Prihlásenie